Retouren / Herroepingsrecht

Voor Steigerhout.be staat het voorzien van een volledige en zorgvuldige dienstverlening centraal. Het kan echter toch gebeuren dat je een klacht hebt. Je kan deze klacht kenbaar maken door te mailen naar info@steigerhout.be.

Beschrijf je klacht zo volledig mogelijk en voorzie deze eventueel van de nodige foto’s. Wij nemen elke klacht serieus en zullen indien nodig snel met een passende oplossing komen. Voor een snelle afhandeling kun je natuurlijk ook altijd rechtstreeks contact met ons opnemen via Tel +32 485 484 24.

Ontbindingsrecht

Via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post of e-mail) of op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te ontbinden.

U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de ontbindingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het ontbindingsrecht te verzenden voordat de ontbindingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de ontbinding

Als je de overeenkomst ontbindt, ontvangt je alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te ontbinden, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet lager dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te ontbinden aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. Dit kan op de reguliere wijze met een postpakket. Indien dit niet mogelijk is kunt u de materialen zelf bij ons terug (laten) brengen.
Indien ook dit geen optie is kunt u contact met ons opnemen. We zullen dan samen zoeken naar een oplossing. In de meeste gevallen zal steiger-shop.nl de materialen met eigen vervoer ophalen. De kosten hiervoor bedragen tussen de €54,45 en €151,25 incl. BTW afhankelijk van de afstand. Deze kosten worden afgetrokken van het terug te betalen bedrag.

Producten die voor u op maat zijn gemaakt of aangepast kunnen niet retour worden gebracht.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.